Hervormde Gemeente Oene – 17 september 1e bijeenkomst Bijbelkring ‘Loïs’

We zijn dankbaar dat we als Bijbelkring Loïs bij elkaar kunnen komen om samen de Bijbel te onderzoeken

. (met in acht neming van de corona-regels die de landelijke en of plaatselijke overheid afspreekt). Het jaarthema van de Hervormde Vrouwenbond is ‘Wees Wijs’, n.a.v. het Bijbelboek Prediker. Een bijzonder Bijbelboek. Als je de hoofdstukken leest, zou je kunnen denken dat de schrijver somber gestemd is. Toch gaat het niet alleen over de inhoudsloosheid en vluchtigheid van het leven maar ook over het echte genieten, te midden van wisselende levensomstandigheden. De schrijver geeft aan dat je wijs bent als je God vreest en je aan Zijn geboden houdt. Tijdens de Bijbelstudies, geschreven door ds. H.I. Methorst, komen allerlei thema’s aan de orde. We gaan samen op reis door dit Bijbelboek en zullen ontdekken dat de thema’s ons leven binnenkomen. Als we dit Bijbelboek lezen met het oog op Christus, zullen we prachtige lijnen ontdekken!

We bidden om zegen over de opening van de Bijbel, thuis, en op de Bijbelkring.

We komen samen van 19.45 – 22.00 uur in de ‘de Ark’. De bijeenkomsten staan dit jaar gepland op D.V. 17-09, 8-10, 22-10, 12-11, 26-11, 17-12, 07-01, 21-01, 11-02, 25-02, 11-03, 25-03 en 08-04. I.v.m. alle hygiënemaatregelen is het fijn als iedereen haar eigen Bijbel en een eigen pen mee neemt. Als voorbereiding op de Bijbelstudies is het ook mooi om de inleiding uit het mei nummer van de Hervormde met als titel ‘De zin van alle dingen onder de zon’ zelf thuis door te nemen. We willen 17 september Bijbelstudie 1 uit het juni nummer van de Hervormde Vrouw met als titel ‘Zoeken naar zin’ n.a.v. Prediker 1: 1-18, samen bespreken. Allen van harte welkom. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom, u/jij mag ook gerust als gast eerst een aantal keren komen kijken. We ontmoeten u/jou graag in de grote zaal van ‘de Ark’, aanvang 19.45 uur.

Het bestuur