Kerk Oene

Hervormde gemeente Oene – 18 januari middag voor ouderen en alleenstaanden

Op donderdag 18 januari verwachten we alle ouderen en alleenstaanden om 14.30 uur in de Ark. We houden dan onze maandelijkse “ouderenmiddag”. Ds. Mijnheer heeft de leiding en verzorgt de meditatie. Komt u ook om deze middag er eens uit te zijn en elkaar te ontmoeten op een leerzame en interessante middag?

Als gast hebben we uitgenodigd mevr. W. den Dikken uit Nunspeet, die ons zal meenemen naar de omgeving van Jeruzalem, waar de Dumari’s wonen. Hoe ze leven en wie dat zijn hoort u deze middag. Tijdens de koffie en theepauze is er tijd om elkaar te ontmoeten. Ook de Boekenstand is in de pauze open. Weet u welkom! Zijn er nog vragen dan kunt u bellen met Gerrie Riphagen, tel. 641376.

De Ouderencommissie