Hervormde Gemeente Oene – 29 oktober jeugddienst thema “Goede werken? Genade!”

29 oktober – Jeugddienst

“Ja, ik dank U voor Uw genade o Heer, dat U het kruis voor mij droeg.

U bewijst Uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg.”

Waarschijnlijk komt dit gedeelte je bekend voor. Het is het refrein van een bekend opwekkingslied. Je zingt het misschien zo mee. Maar als je er dieper over nadenkt… Is Gods genade voor jou genoeg? Of wil je toch nog iets van jezelf aan God geven? Jezelf eerst oppoetsen, eerst naar Zijn wil proberen te leven, eerst goede werken etc. Maar Gods genade zou genoeg moeten zijn voor ons. Gods genade ís genoeg! Een hartelijk welkom aan alle jongeren/belangstellenden in de jeugddienst die wordt gehouden op zondag 29 oktober. Prop. C.B. Westerink hoopt dieper in te gaan op het thema: “Goede werken? Genade!”. De aanvang is om 19.00 uur.

De jeugddienstcommissie