Hervormde Gemeente Oene 15 januari gebedskring

15 januari – Gebedskring

Samen bidden heeft grote kracht! Dinsdagavond 15 januari om 19.30 uur hopen wij weer bij elkaar te komen om te bidden in de Ark. Wederom een hartelijke uitnodiging om met ons mee te bidden.

Samen God danken en ook al onze noden en zorgen bij de hemelse Vader opdragen, het is bemoedigend om dit met elkaar te doen. God staat om ons heen, wij zijn nooit alleen. In moeite, ziekte, pijn en verdriet; God is er bij. Wij bidden een ieder van harte Gods liefdevolle en troostende nabijheid toe. Het is en blijft altijd mogelijk om gebedspunten aan ons door te geven, deze worden vertrouwelijk behandeld. Egbert en Karin (tellegenkarin@gmail.com/ 641835). In 2019 hopen we ook samen te bidden op maandagavond 11 februari, maandagavond 11 maart en dinsdag 9 april. Wellicht handig om alvast te noteren!