Hervormde Gemeente Oene – Aanmelden kerkdiensten

De kerkenraad nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de erediensten.

Nu de regering de aantallen heeft verruimd zou het fijn zijn dat zoveel mogelijk mensen in Gods huis aanwezig zijn. Om samen in het gebed de Heere te danken voor deze onverdiende genade.

‘k Heb U voorwaar in ’t heiligdom, voorheen beschouwd met vrolijk ogen, hoe zag ik daar Uw alvermogen, hoe blonk Uw Goddelijke eer alom. Psalm 63:2

Het is voor onze koster noodzakelijk om een lijst te hebben van mensen die aanwezig zijn daarom blijft het nodig dat u zich opgeeft via de mail of telefoon.

  1. U meldt zich eenmalig aan via e-mail of telefonisch voor de komende periode, voor woensdagavond 18.00 uur.
  2. U wordt op een lijst gezet.
  3. U krijgt een uitnodiging wanneer u aan de beurt bent via e-mail of telefoon.
  4. U meldt zich tijdig af als u of uw gezinslid onverhoopt niet kan komen.
  5. U geeft aan of u gebruik wilt maken van de oppasdienst voor de diensten vanaf 12 juli

Hebt u zich al opgegeven en wilt u nu ook graag gebruik maken van de oppasdienst dan kunt u telefonisch of per mail de wijziging doorgeven via hetzelfde mailadres, kerkbezoek@kerkoene.nl of telefoonnummer, 0578641726. Wij geven het door aan de oppasdienst. Alle verdere informatie vindt u op de website van onze gemeente.

De kerkbezoekcie