Hervormde gemeente Oene – Actie “Samen voor Oekraïne”

Actie “Samen voor Oekraïne”

Om de Oekraïense vluchtelingen en onze Poolse broeders en zusters te helpen hebben leden van de jeugdvereniging samen met de werkgroep Polen-Oekraïne verschillende acties voorbereid.

  • Op vrijdag 1 april kunt u ’s avonds bezoek van jongeren verwachten voor de snoepverkoopactie. Koop alstublieft veel en geef vooral gul.
  • Op vrijdag 8 en zaterdag 9 april is er een voedselinzamelactie bij Spar Tessemaker zoals u die ook kent van Dorcas. In Polen onder de vluchtelingen en in Oekraïne is veel behoefte aan eerste dagelijkse levensbehoeften. Help alstublieft een bestelbus met deze hulpgoederen te vullen. De jeugd van de gemeente zet zich in om ter plekke de actie goed te laten verlopen. We zijn blij dat Dick en Lida hun medewerking willen geven.
  • Rond ditzelfde weekend benaderen alle leden van de JV hun ouders, grootouders en familie voor een gift voor Oekraïne. U maakt uw gift via een machtigingsformulier of een tikkie.
  • Er is nog steeds grote behoefte aan kleding. U kunt het afgeven op het bekende adres, familie Dijkgraaf, Donselaarsweg 6. Het hoeft niet tweede hands te zijn. Nieuw mag ook.

Naar verwachting zal er op korte termijn een nieuw transport vanuit Oene vertrekken naar Polen. De nood is hoog, verschrikkelijk hoog. We kunnen niet verwachten dat het Poolse volk deze last alleen kan dragen. Als Christenen worden we opgeroepen de nood van onze naaste te lenigen. Christus heeft ons rijk gezegend met een leven in vrede en welvaart. Daarvan mogen we nu iets terug geven. Naast uw gave vragen we ook om uw gebed. Laten we biddend de handen ineen slaan. Samen voor Oekraïne.