nieuws

Hervormde Gemeente Oene – Dauwtrappen & BBQ Hemelvaartsdag

Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) is het plan om met de jongeren van de tienerclub en jeugdvereniging te gaan dauwtrappen naar Nunspeet. We hopen daar de dienst in de Dorpskerk te bezoeken. Ds. Herwig hoopt daarvoor te gaan. Na afloop wordt ons drinken aangeboden. Rond een uur of 12 gaan we naar de Zandenplas om daar verschillende activiteiten met elkaar te doen. Voetbal, volleybal trimbaan en wat al niet meer. De jeugd krijgt een lunchpakket. Voor het middagprogramma bent u welkom om gezellig mee te doen. Neem zelf een kleedje, drinken of iets lekkers mee. Aan het eind van de middag fietsen we terug naar Oene om een barbecue met elkaar te houden. Het zal ongeveer 17:30 – 18.00 uur beginnen.

Gemeentebarbecue Hemelvaartsdag

De barbecue genoemd in het stukje hierboven is voor heel de gemeente, dus iedereen is van harte welkom! In verband met de inkoop wel even opgeven via mail: Wschuring66@gmail.com. Opgave kan t/m 21 mei. We vragen voor de bbq een bijdrage voor de kosten. De barbecuelocatie is waarschijnlijk het ‘oude voetbalveld’. Aanvang dus tussen 17.30 en 18.00 uur. We hopen samen er een mooie dag van te maken!

De jeugdcommissie