Hervormde Gemeente Oene donderdag 13 september ouderenmiddag

Op donderdag 13 september hopen we onze eerste middag voor ouderen en belangstellenden van dit seizoen te houden. We beginnen om half drie in de Ark met koffie of thee met koek of cake. Ds. Mijnheer heeft de leiding. Voor deze middag hebben we uitgenodigd mevrouw G. Boeve uit IJsselmuiden. Zij zal een Bijbelse bezinning over “brood in het Oude en in het Nieuwe Testament” houden. Hierna volgt de pauze en daarna is het ontspannend en praktisch van aard met als onderwerp “brood bij geboorte, trouw en rouw. Dit deel wordt afgesloten met een quiz. We nodigen u hartelijk uit deze middagen te komen bezoeken. Het is een middag van bezinning en ontmoeting van leeftijdgenoten. Het programma voor het komende winterseizoen wordt u deze middag uitgereikt. Graag tot ziens op 13 september a.s. Voor vragen kunt u bellen met Gerrie Riphagen, tel. 641376.

De Ouderencommissie

Johannes 6:35
En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.