Hervormde Gemeente Oene – Ouderenmiddag 11 oktober – Moderne Devotie

Op donderdag 11 oktober hopen we onze middag voor ouderen en belangstellenden te houden. We beginnen om half drie in de Ark.

Ds. Mijnheer heeft de leiding en houdt een meditatie. Voor het verdere van de middag hebben we ds. H. de Jong uit Kampen uit genodigd. Hij heeft een boek geschreven over de ‘Moderne Devotie’. Hierover zal hij deze middag met een power point presentatie het een en ander vertellen. Geert Grote stelde in 1374 zijn huis in Deventer ter beschikking voor een groepje vrouwen die buiten het klooster een religieus leven wilden leiden. Zij werden Zusters van het gemene (=gemeenschappelijke) leven genoemd. In 1380 volgde in Deventer de stichting van een soortgelijke gemeenschap voor mannen. Langzamerhand kregen deze gemeenschappen steeds meer de vorm van een klooster. In 1387 stichtten de Broeders van het gemene leven het klooster van Windesheim, bij Zwolle en namen ze de kloosterregel van Augustinus aan. Vanuit Windesheim werd een groot aantal nieuwe kloosters gesticht, die samen het Kapittel of de Congregatie van Windesheim vormen. De zusters volgden in 1400 met het klooster Diepenveen bij Deventer en ook zij sloten zich aan bij het Kapittel van Windesheim. Uiteindelijk werden er in Europa bijna honderd kloosters gesticht vanuit Windesheim. We nodigen alle ouderen hartelijk uit voor deze middag van bezinning en ontmoeting. Hebt u nog vragen dan kunt u bellen met Gerrie Riphagen tel. 641376.