Kerk Oenenieuws

Hervormde gemeente Oene -Ouderenmiddag 16 februari

16 februari – Middag voor ouderen en alleenstaanden

Oud-burgemeester Eland van Epe komt spreken

Donderdag 16 februari komen we als ouderen en alleenstaanden bijeen op onze maandelijkse ouderenmiddag. We beginnen om 14.30 uur in de Ark. Ds. Mijnheer heeft de leiding en zal de meditatie verzorgen. Helaas heeft Mercy Ships Holland die op ons programma stond meegedeeld niemand te kunnen sturen om hier een presentatie te houden. Zij meldden zich af. Inmiddels heeft de commissie oud burgemeester L. Eland van Epe bereid gevonden ons te vertellen over zijn burgemeesterschap in een bewogen periode, met name tijdens de MKZ crisis. We hopen op een waardige terugblik en goede ontmoetingen met elkaar. Ook andere belangstellenden zijn hartelijk welkom. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u bellen met Gerrie Riphagen, tel. 641376.

De Ouderencommissie

Oud Burgemeester Eland tijdens het Oener Koefeest 2011