Hervormde gemeente Oene – zendingsmiddag 16 augustus

16 augustus Zendingsmiddag Oene

Op woensdag 16 augustus wordt de jaarlijkse zendingsmiddag in de Hervormde Kerk te Oene gehouden.  Sprekers deze middag zijn: ds. A. Visser (Garderen), prof. dr. H. v.d. Belt (Woudenberg), en ds. R.P. van Rooijen (Oosterwolde). Ds. E. Mijnheer zal deze middag de opening en sluiting verzorgen.

Het thema voor deze middag is: 500 jaar Reformatie:

1. “Sola Scriptura” (alleen het Woord) n.a.v. Lukas 4: 1-12.

2. “Sola Fide” (alleen Geloof) n.a.v. Hebreeën 11: 1-16.

3. “Sola Gratia”  (alleen Genade) n.a.v. Efeze 2: 1-10.

De aanvang is 13.30 uur. In de pauze en na afloop is er gelegenheid tot het kopen van consumpties. Ook is er een handwerktafel en boekenstand. Er zijn van deze middag cd’s te bestellen bij de handwerktafel en via de mail: zending@kerkoene.nl . De opbrengst van deze verkoop en de te houden collecte is bestemd voor de GZB.  Wij willen iedereen van harte uitnodigen deze middag bij te wonen.

Zendingscommissie Oene