Jubilate Deo – Jubilerend Jubilate

Jubilerend Jubilate

Dit jaar bestaat het projectkoor Jubilate Deo uit Oene 75 jaar. Het koor, ooit opgericht in de oorlogsjaren, toen andere verenigingen door de bezetter verboden werden, viert dit jubileum met een nieuw project dat tijdens het jubileumconcert in november op het podium wordt gebracht. Op woensdag 31 mei wordt dit nieuwe project gepresenteerd in De Ark in Oene om 20.00 uur.

Zangers die tijdelijk mee willen doen worden uitgenodigd om die avond de presentatie van het nieuwe project mee te maken, en dan na de zomer mee te repeteren voor het concert in november. Natuurlijk zijn ook ex-koorleden welkom om mee te zingen. We nemen tijdens dit concert een duikje in het verleden. Voor veel ex-koorleden en andere projectzangers zal dit ook een feest van herkenning zijn.’ Tijdens dit nieuwe projectseizoen wordt vooral gezongen uit de geschiedenis van het koor. ‘Rode draad in het project is muziekstukken die we in de loop van de afgelopen 75 jaar gezongen hebben. Maar tegelijkertijd vormt deze keuze ook zelf een nieuw verhaal’. Het jubileumconcert zal plaatsvinden op vrijdag 17 november in samenwerking met muziekvereniging Vriendschap. De details van dit concert zullen later worden bekendgemaakt.