Jubilate Deo Oene – Jennie Kamphuis 40 jaar lid

Ledenvergadering projectkoor Jubilate Deo Oene

Afgelopen week heeft projectkoor Jubilate Deo uit Oene haar jaarvergadering gehouden. De vergadering werd goed bezocht door de ruim 50 leden die allen hun wensen en ideeën konden inbrengen. Koorlid Jennie Kamphuis werd in het zonnetje gezet vanwege haar 40-jarig lidmaatschap. Zij ontving van voorzitter Wim Schuring en algemeen adjunct Ina Tessemaker een bos bloemen en een glazen sculptuur als dank voor haar inzet als koorlid.

Na een zeer sfeervolle kerstwandeling met liederen, voordracht en muziek op kerstavond 2016 werkt Jubilate Deo nu aan het koorwerk David van componist en organist André van Vliet. De bijbelse persoon David staat hierin centraal. Zijn leven wordt gevolgd, vanaf het moment dat hij wordt gekozen als de toekomstige koning van het volk Israël, tot aan zijn dood. De liederen van het koor worden afgewisseld met lezingen van de verteller.
André van Vliet schreef hiervoor zelf veel liederen, maar hij leende ook passende muziek van anderen, waaronder enkele prachtige psalmbewerkingen van Johan Bredewout (Psalm 8, psalm 23 en psalm 39) en het bekende nummer Friends van Michael W. Smith, dat de vriendschap tussen David en Jonathan bezingt.
David zal worden uitgevoerd in een reeks concerten in kerken in Oene en in de regio in mei 2017.
Houd onze website in de gaten!
Projectkoor Jubilate Deo – in november viert zij haar 75-jarig bestaan – verwelkomt graag nieuwe leden, met name de mannenpartijen kunnen nog wel wat versterking gebruiken. De repetities vinden altijd plaats op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in De Ark in Oene. Zie voor meer informatie onze website www.jubilatedeo-oene.nl
U bent van harte welkom!