Kent u gebiedsregisseur Jan de Graaf al?

Jan de Graaf is sinds januari 2018 gebiedsregisseur in de gemeente Epe. Zijn aandachtsgebieden zijn Oene, Zuuk en Vemde.

Wat doet een gebiedsregisseur eigenlijk?

Ik voer gesprekken met inwoners en luister dan vooral. Verder breng ik mensen in verbinding met elkaar, met organisaties en met de gemeente. Ik breng buren met elkaar in contact, dus ik leg verbindingen met andere bewoners in hun directe omgeving. Ook verwijs ik mensen door naar activiteiten en naar organisaties voor hulp en ondersteuning.

Wat kun jij als gebiedsregisseur betekenen voor inwoners in het gebied?

Ik bied een luisterend oor, geef advies en beantwoord vragen. Ik wijs inwoners de weg in de wereld van organisaties en de overheid. En ik kan een rol spelen bij de aanpak van heel concrete problemen. Zo is er ergens een uitlaatstrook voor honden met parkeerhavens erlangs. Als je daar uit de auto stapt sta je gelijk midden in de hondenpoep. Daarover ga ik dan met de gemeente in gesprek. Overigens kunnen inwoners zulke dingen ook zelf melden bij de gemeente.

Hoe werken inwoners en ondernemers samen met jou aan de leefbaarheid van hun gebied? Wat kunnen mensen zelf doen?

Er is een wisselwerking tussen inwoners en mij. Regelmatig komen er klachten binnen, of liever: gratis adviezen. Die gaan vooral over het verkeer, zoals het probleem van te hard rijden in het dorp. Vaak zijn het mensen uit het eigen dorp of de eigen wijk die er te hard rijden. De oplossing van het probleem zit ‘m dus in elkaar daarop aanspreken. Ik leg dan uit dat het voor een belangrijk deel gaat om eigen verantwoordelijkheid nemen. De gebiedsregisseurs zijn er ook voor ondernemers en organisaties. Een tijdje terug was er voor hen een netwerklunch. Door daaraan deel te nemen kwamen zij met elkaar in contact. En als er contact is kun je met elkaar zaken bespreken. Dat was mooi om te zien.

Wat spreekt jou vooral aan in deze baan?

Dat is absoluut het contact met de mensen. En ik vind het prachtig om te zien als mensen zich weer weten te redden in hun omgeving.

Stel, je bent een jaar verder en kijkt terug. Waar ben je dan trots op of word je blij van?

Ik word blij van mensen die samenwerken in hun omgeving. Het is mooi als mensen zelf hun dorp leefbaar houden, als ze daarvoor activiteiten organiseren en omzien naar elkaar.