Kerk Oenenieuws

Kerstfeest Loïs / Yentl 20 december

Kerstfeest Loïs / Yentl 20 december

Evenals voorgaande jaren hopen wij op dinsdag 20 december samen de komst van Gods Zoon naar deze aarde te herdenken. Voor en door leden is er dit keer een high tea georganiseerd. De inloop is om 17.45 uur. Het tweede gedeelte van de avond begint om 19.30 uur.

 

De kerstliturgie heeft als thema: ‘Verwachtingsvol uitzien’. Uitzien in deze tijd hoe doe je dat? Gaan wij te midden van al de ellende die er in de wereld is op weg naar het Christuskind? Met kerst zingen wij dat mooie lied “Hij kwam om de wereld te redden, de machtigste vijand te slaan”. Jezus kwam, het kostte Hem zijn leven maar kerstfeest nodigt ons uit om naar dit Kind te kijken, en zo alleen ontdekken wij het wonder van Kerst. De collecte die wordt gehouden is bestemd voor het Leger des Heils met als speciaal doel ‘De Soepbus’. De bus is een bekend fenomeen in de grote steden, door dit werk voorzien zij dak- en thuislozen met praktische hulp, waaronder het uitdelen van soep. William Booth, de stichter van het Leger des Heils schreef eens: “Zolang er nog vrouwen huilen, kinderen honger lijden en mensen het licht van God niet kennen zal ik strijden, tot het laatste moment!” Wij hopen veel leden op deze kerstviering in de Ark te mogen begroeten. De leden die door omstandigheden deze avond niet aanwezig kunnen zijn wensen wij Gods zegen op het kerstfeest en in het nieuwe jaar 2017. Een hartelijke groet van beide besturen.