nieuws

Kerstmiddag bij Ouderensoos Oene 16 december

Kerstmiddag bij Ouderensoos Oene

Op vrijdag 16 december komt de soos in Oene bijeen voor een Kerstmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur in zaal Post.

Mevrouw Hannie Poelert komt die middag verhalen vertellen en gedichten voorlezen.

Het belooft een gezellige middag te worden

Normaal gesproken komt de soos eens per drie weken bij elkaar op donderdagmiddag en is bestemd voor alle senioren in Oene.

Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom en het soosbestuur hoopt op een goede opkomst en een gezellige Kerstmiddag.

Voor inlichtingen, tijdens de soos, kunt u zich wenden tot Willy Loonstra of Jannie Slotboom. Jannie is ook voor informatie telefonisch bereikbaar : 0578-641134