Koppel SWO/E Ouderensoos Oene start nieuw seizoen

Koppel-SwoeEpe organiseert in de periode september tot en met mei tal van activiteiten op het gebied van ontmoeting en ontspanning, educatie en preventie en meer bewegen voor ouderen.

In het kader van ontmoeting en ontspanning organiseert zij de Ouderensoos.

De Ouderensoos staat garant voor ontmoeting van leeftijdsgenoten in een gezellige sfeer. Onder het genot van een kopje koffie of thee wordt er (bij) gepraat, een spelletje gedaan of is er een luisterend oor voor een inleider of een optreden van een muziek- of zangvereniging. Hoogtepunten van het jaarlijks programma zijn de activiteiten rondom de feestdagen en/of het jaarlijkse uitje of maaltijd. De soosmiddagen worden, in wisselende frequentie, aangeboden in Oene. Er is bij de soos altijd een warm welkom voor nieuwe leden. Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd om vrijblijvend te komen kijken.

In Oene komt de soos bijeen eens per drie weken, op donderdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur, in Zaal Post. De eerste bijeenkomst is op donderdag 6 september.

Voor inlichtingen, tijdens de soos, kunt u zich wenden tot Willy Loonstra 0578-641134 of Jannie Slotboom.

Voorinformatie en opgave:
Koppel-SwoeEpe
Stationsstraat25, 8161 CP in Epe
Tel.0578-676767 of www.koppelepe.nl