SWO/E

Koppel + Swoe = Koppel-Swoe

Nog meer slagkracht met nieuwe organisatie Koppel-Swoe!

Het samengaan van de twee organisaties Koppel en SWO/E is per 1 januari 2018 een feit. Een vanzelfsprekende stap, omdat er al langere tijd sprake was van overlappende werkzaamheden.

Het welzijn van alle inwoners van de gemeente Epe is door de nieuwe organisatie Koppel-Swoe nog steviger verankerd in één organisatie. Samen staan we sterk, is onze boodschap. We ontplooien meer initiatieven met hetzelfde aantal mensen en zetten de vele vrijwilligers (actieve inwoners van de gemeente Epe) gerichter in. Door de samenvoeging worden middelen dus nog efficiënter ingezet.

Enkele concrete voorbeelden? In 2018 zetten we een coördinatiepunt vrijwilligers op en er gaan gebiedsregisseurs aan de slag. Een ander gevolg van de fusie? Winst in tijd en menskracht, door kortere communicatielijnen en kennisbundeling. Er wordt verder goed gekeken waar inwoners van de gemeente Epe behoefte aan hebben.

Koppel-Swoe zit letterlijk in de buurt en zoekt nog meer dan voorheen naar verbindingen. Intern zijn er mooie nieuwe dwarsverbanden te leggen, maar ook daarbuiten kunnen we nog effectiever samenwerken met de talloze partners. Allen hebben we één doel: iedereen mag meedoen: jong en oud.

Marian Kemper
directeur Koppel-Swoe