nieuws

Laatste oproep: Kulturhus Oene zoekt nieuw bestuur

In een laatste poging roept het bestuur de leden van de Stichting Kulturhus Oene en alle bewoners van Oene op om een enthousiast nieuw bestuur te vinden voor Kulturhus Oene. De zoektocht naar nieuwe bestuursleden heeft in de afgelopen jaren niets opgeleverd. Het driekoppige bestuur heeft meegedeeld haar taak per 1 juli aanstaande neer te zullen leggen.

Geen opvolging

Het Kulturhus voor Oene is een fantastisch multifunctioneel gebouw is met onder andere een sportzaal, podium, school, huisartsenpraktijk, bibliotheek en diverse zalen. Het wordt volop gebruikt en is belangrijk voor de leefbaarheid van Oene. De laatste jaren bleek het echter lastig voor de huidige bestuursleden om na hun termijn voor vervanging te zorgen.

Verarming van de voorzieningen

Met name de kortlopende verhuur wordt geregeld door het bestuur van het Kulturhus. Daaronder vallen bijvoorbeeld het gebruik van het gebouw voor sport, vergaderingen, concerten, voorstellingen en het stembureau. Een kleine vaste kern van beheerders zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en de catering. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd door vrijwilligers zoals de kerstmarkt en kunstexposities. Als er geen nieuw bestuur van minimaal drie personen gevonden wordt voor het Kulturhus in Oene komt het voortbestaan van deze zgn. ‘incidentele verhuur’ en de activiteiten in gevaar. Dat zou een verarming betekenen van de voorzieningen in Oene. Een aantal vaste huurders zoals de huisarts, de school, het museum en de BSO heeft een langlopend contract afgesloten met eigenaar Triada. Aan deze vaste verhuur verandert niets.

Meer informatie

Er is dus dringend behoefte aan een nieuwe groep enthousiaste mensen die deze taken wil voortzetten en misschien zelfs nieuwe evenementen en activiteiten wil opzetten. Naast de coördinatie van kortdurende verhuur zorgt het bestuur onder andere voor de communicatie met de vrijwilligers, subsidie-aanvragen en het beheer van de financiën. Wie meer informatie wil over deze taken of belangstelling heeft voor een bestuursfunctie van Kulturhus Oene kan een e-mail sturen aan kulturhusoene@outlook.com.

Developed using darktable 4.0.0