nieuws

ledenmiddag 16 januari 2024 PCOB, afd. Epe, Emst en Oene

Het thema is deze keer “Klankbeeld over het werk en leven van Johannes de Heer”.
Een lezing van de heer Nico Rasch, die op boeiende wijze weet te vertellen over Johannes de Heer.
inloop vanaf 14.00 uur.

Johannes de Heer

Johannes de Heer (ook wel Johan de Heer) (Rotterdam, 23 mei 1866 – Driebergen, 16 maart 1961) was een Nederlandse evangelist, die aan de wieg stond van de protestants-christelijke radio- (en later ook televisie)omroep de NCRV. Daarnaast was hij oprichter van Het Zoeklicht, een organisatie die aan de basis heeft gestaan van de evangelische beweging in Nederland en dat sinds 1919 een gelijknamig tweewekelijks tijdschrift uitgeeft “gewijd aan het onderzoek der Schriften en de Tekenen der tijden”. Theologisch was hij verwant aan het methodisme, maar hij bleef lid van de Nederlandse Hervormde Kerk. Wel sprak hij veel in Vrije Evangelische Gemeenten. In veel van deze gemeenten wordt nog steeds uit de Zangbundel Joh. de Heer gezongen.