nieuws

ledenvergadering De Christenvrouw ‘Yentl’

Het seizoen 2018-2019 zit er voor onze vereniging alweer bijna op. Met de komende ledenvergadering erbij zijn we tien keer als leden bij elkaar geweest. Verschillende onderwerpen zijn de revue gepasseerd. We sluiten dit seizoen af met dhr. Geerdink uit Hengelo. Het thema van deze avond is: ‘Bekijk de wereld eens door een andere bril’. Er wordt u een hele bijzondere driedimensionale presentatie van natuuronderwerpen aangeboden. Het is een presentatie van stereodia’s waarbij de toeschouwers een speciale 3D-bril te leen krijgen, waardoor echte diepte in de getoonde beelden wordt ervaren. De beelden zijn door dhr. Geerdink zelf gemaakt, zowel in Nederland als ook in het buitenland. De bijeenkomst wordt gehouden in de grote zaal van verenigingsgebouw “de Ark”. Aanvang 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Als afsluiting van dit seizoen gaan we op dinsdag 16 april gezamenlijk lunchen bij restaurant ‘Dorpszicht’. Hiervoor hebben alle leden een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Vergeet u niet het opgaveformulier in te leveren bij uw wijkhoofd? 
Hartelijke groeten, het bestuur