Ledenvergadering Nederlandse Patiënten Vereniging 11 april

De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) afdeling Epe e.o. houdt Deo Volente op donderdag 11 april haar jaarlijkse ledenvergadering. Naast de gebruikelijke onderwerpen, zoals het financieel verslag en de bestuursverkiezing, is er een spreker uitgenodigd. Dr. P.C. Hildering, huisarts op Urk, wil voor ons het thema ‘Euthanasie en palliatieve sedatie’ behandelen. Dit is een onderwerp dat voor de NPV van groot belang is. De NPV wil namelijk opkomen voor de zorg voor het leven, terwijl er in de samenleving steeds meer over een recht op euthanasie gesproken wordt. En wat betekent het als een arts de term palliatieve sedatie laat vallen? De thema-avond in november jl. over Orgaandonatie werd zeer goed bezocht. We verwachten dat het onderwerp van de komende ledenvergadering ook weer velen zal interesseren. De avond wordt gehouden in verenigingsgebouw ‘De Ark’, bij de Hervormde Kerk te Oene. Vanaf 19.30 uur is er inloop, waarna we om 19.45 uur willen beginnen. Alle leden, maar ook alle overige belangstellenden, zijn van harte welkom!

NPV afdeling Epe e.o.