bibliotheek epe

Leerkrachten gecertificeerd als leescoördinator

Acht leerkrachten van scholen in het werkgebied van Bibliotheek Noord-Veluwe zijn sinds deze week als gecertificeerde leescoördinatoren actief bezig met leesbevordering op hun school. In Oldebroek ontvingen zij het certificaat leescoördinator uit handen van cursusleider Karin Wolf, specialist Educatie bij Bibliotheek Noord-Veluwe.

Berna Leurink  van De Bongerd in Oene, Marlissa Tissingh  van De Wildemaet in Elburg, Willeke Kerkdijk  van Het Octaaf in Elburg, Annemarie Ubink van De Parel in Wezep, Gerrie Gijsbers van De Spoorzoeker in Wezep, Irene Messelink van Het Kristal in Heerde, Anne Lensink van de Jan Ligthartschool in Wapenveld en Sabrina van Herpen van De Sprenge in Vaassen behaalden na vijf bijeenkomsten het certificaat leescoördinator. De bijeenkomsten waren gericht op leesbevordering met leesplezier als basis.

“De cursus Open Boek richt zich op verschillende aspecten.”, legt Karin Wolf uit. “Uitgangspunt is een visie waarbij het kinderboek centraal staat, er een samenhang is tussen de verschillende leeswerkvormen en de leerkracht de regie neemt binnen het leesonderwijs. Leesbevordering, kennis van jeugdliteratuur, technisch en begrijpend lezen in combinatie met leesinteresse, de schoolbibliotheek en professionalisering van het team kwamen tijdens de bijeenkomsten aan de orde. Als eindopdracht schreven de deelnemers een leesplan voor hun eigen school. Want effectieve leesbevordering begint met een doordacht plan.”

De ervaring van de leerkrachten is heel positief. Enkele reacties op de cursus: “Je wordt ‘aangezet’ tijdens deze cursus! Het maakt je bewust van het belang van boeken en verhalen die je kunt gebruiken in het onderwijs.”, “ Veel praktische tips waarmee je bij wijze van spreken de volgende dag aan de slag kunt gaan.”, “Het boek staat centraal en we hebben verschillende boeken bekeken en besproken. Een mooi voorbeeld is het boek ‘De zweetvoetenman’. Een boek dat kinderen echt nieuwsgierig kan maken en waarover je van alles kunt vertellen.” en “Andere en nieuwe dingen geleerd en inzichten gekregen.” Ook over cursusleider Karin Wolf waren de deelnemers positief, ze omschrijven haar als een enthousiast cursusleider met veel kennis van zaken.

Karin Wolf legt uit waarom leescoördinatoren op school zo belangrijk zijn. “Door de inzet van leescoördinatoren werken scholen aan effectief leesonderwijs, waarbij niet alleen technisch en begrijpend lezen centraal staan. Het vergroten van leesplezier stimuleert de leesmotivatie en -frequentie. Hierdoor verbetert de leesvaardigheid. Dit vergroot de maatschappelijke kansen van elk kind! Zeven van de acht scholen zijn al dBoS-school (Bibliotheek op School-school red.), de achtste start dit jaar nog. De leescoördinator is het aanspreekpunt van de school als het gaat over leesbevordering. Vanuit de bibliotheek ondersteunt een leesconsulent. Een prachtige manier om samen het leesplezier uit te dragen aan de leerlingen!”