Lezing historie onderwijs in Nederland

Hierbij nodigt het Cultuur Historisch Museum Oene, Houtweg 40 in Oene u uit voor de opening van de expositie met als thema ‘On(der)wijs goed in Oene’ door wethouder Erik Visser op zaterdag 19 maarta.s. om 14:00 uur met een inloop vanaf 13:30 uur met koffie/thee.

De openbare school in Oene bestaat al ruim 200 jaar, terwijl de christelijke school ruim een eeuw geleden werd gesticht. De geschiedenis van beide scholen vanaf de oprichting tot heden wordt verhaald in beeld en geluid en met leermiddelen, schoolmeubilair, schoolschriften enz.

Na de opening geeft dhr. Gerard Leijsen – oud-directeur in het basisonderwijs – een lezing over de historie van het onderwijs in de loop van de tijd.

Na afloop van de lezing kunt u ook de permanente thema’s over de vliegtuigcrash van 22 juni 1944,het bombardement van 22 maart 1945 en Zuivelfabriek De Hoop bezoeken.

In het museum is op het touchscreen een audiotour aanwezig. Deze audiotour is in het museum ook te volgen via uw mobiele telefoon (met internet).

De audiotour is thuis eveneens te bezoeken via https://museumoene.nl/audiotours

De toegang is gratis. Wel staat er een giftenbus voor een vrije bijdrage ter ondersteuning van het museum.

De openingstijden zijn:

  • dinsdag t/m vrijdag 13:00 – 17:00 uur
  • zaterdag 10:00 – 16:00 uur

De actuele openingstijden en verdere activiteiten staan ook op onze website: museumoene.nl