nieuws

Lezing met proeverij over eetbare natuur

Patricia Huisjes van Landgoed Beheer Onder de Hoede geeft in november in de bibliotheekvestigingen in Wezep en Epe een lezing over eetbare natuur. Eetbare natuur in de vorm van voedselbossen, maar ook eetbare producten voor tuinen en balkons. Bij de lezing is een proeverij van producten afkomstig uit voedselbossen.

Tuin en balkon

Door te zorgen voor meer bomen, planten en struiken met eetbare producten creëer je een duurzame manier van voedselvoorziening voor mens en dier. Landgoed Beheer Onder de Hoede past dit toe in voedselbossen. Patricia Huisjes vertelt ook hoe in tuinen en zelfs op een balkon eetbare producten toegevoegd kunnen worden.

Voedselbos

Steeds meer landgoedeigenaren kiezen ervoor om een deel van hun bos of weiland in te richten als voedselbos. De bestaande natuur wordt uitgebreid met planten, struiken en bomen die voor de voedselvoorziening zorgen van mens en/of dier. Landgoed Beheer Onder de Hoede (www.onderdehoede.com) heeft in Epe een voedselbos voor dier en mens (in deze volgorde!). Een voedselbos zonder hoge hekken, waar edelherten, zwijnen en reeën gezellig mee eten. Er worden alleen kleinschalige stukken afgezet om de aangeplante bomen en struiken een kans te geven om te wortelen. Door het aanplanten van zowel fruit- als notenbomen en bijen- en vlinderplanten wordt zowel de biodiversiteit als de kwaliteit van de bodem verhoogd. Ook voor het samenzijn van mensen zijn voedselbossen belangrijk. Regelmatig zijn er werkdagen waar wordt aangeplant, opgeruimd en (hopelijk ook snel) geoogst.

Praktische informatie

Bibliotheek Wezep: woensdag 17 november, aanvang 19.30 uur

Bibliotheek Epe: dinsdag 23 november, aanvang 19.30 uur

Aanmelden via www.bibliotheeknoordveluwe.nl

Kosten: € 3,50 voor leden van de bibliotheek (€ 7,00 met introducé); € 5,00 voor niet-leden

Deze lezingen maken deel uit van het project Duurzaamheid en Klimaatadaptatie van de Bibliotheek Noord-Veluwe. In dit project werkt de bibliotheek samen met Veluwe Duurzaam, Heerde Energiek en de gemeente Epe.