Nieuwbouwplannen 37 woningen Kloosterhof Oene

Bericht maart 2023; Zaterdagmiddag 11 maart zal er een informatiebijeenkomst worden gehouden over het nieuwbouwplan Kloosterhof Oene voor inwoners uit Oene en omgeving. Tijdens deze bijeenkomst is er informatie beschikbaar over het stedenbouwkundig plan, het voorlopige woningbouwprogramma, type woningen, prijsranges en de toewijzingscriteria. Op de website www.kloosterhofoene.nl is meer informatie te vinden.

House2Start (Christiaan Kats, Oene) en de Hervormde Gemeente te Oene hebben in 2020 besloten om samen invulling te geven aan betaalbaar wonen voor Oene. Ze vinden het belangrijk om Oene breed leefbaar te houden. De Hervormde Gemeente te Oene is eigenaar van een aantal percelen grond ten noorden van de Gerrit ten Holteweg en wil deze gronden inzetten voor betaalbaar wonen voor mensen met een binding met het dorp Oene.

Kloosterhof Oene wordt een wijkje met een mooie mix aan betaalbare woningen voor starters, senioren en gezinnen. Het gaat om huur en koop woningen op de locatie Oene-West. De verwachte start van de verkoop is medio 2023.

Wat is House2Start:

House2Start staat voor duurzame en betaalbare woonoplossingen. Drie aspecten staan daarbij centraal. Industrialisatie van het arbeidsproces, verlagen van de ecologische voetafdruk en het bevorderen van gemeenschapszin. De componentbouwers assembleren de modules in de fabriek. De modellen zijn compact, energieneutraal, onderhoudsarm en circulair.’ Less is more’. Locaties worden slimmer en effectiever verkaveld. Terrassen aan collectieve tuinen of wonen aan een intiem pleintje en wellicht een gezamenlijke werkplaats bevorderen de gemeenschapszin. Meer natuur inclusief en meer sociale cohesie. Voor meer informatie zie de website.

Hieronder een youtube video met uitleg van de House2start woningen.

www.kloosterhofoene.nl (binnenkort online) / Hervormde Kerk Oene – Home / House2Start – Het verhaal van House2Start