nieuws

Nieuwbouwplannen 37 woningen Kloosterhof Oene

Bericht december 2023: Op de gemeenteavond van de Hervormde Gemeente Oene op 7 december 2023 zijn de definitieve nieuwbouwplannen gepresenteerd. House2Start gaat een nieuwe wijk met 39 duurzame woningen aan de westzijde van Oene realiseren.

Een nieuwe woonwijk met 9 sociale huurwoningen voor starters en senioren, 12 betaalbare koopwoningen voor starters, 5 koopwoningen in het middensegment voor gezinnen, 4 koopwoningen in het middensegment voor senioren en 11 woningen voor doorstromers.

Op woensdag 13 december 2023 heeft de Hervormde Gemeente (College van kerkrentmeesters en de Stichting Sint Joris Vicarie) en House2Start de koopovereenkomst gesloten voor de gronden waar de woningen worden gebouwd.

Het programma is mede gebaseerd op een interesse peiling onder de Oener bevolking. Vanaf het voorjaar 2023 konden gegadigden uit Oene en omgeving zich voorinschrijven. Inmiddels hebben zich 35 starters, 13 senioren en 21 doorstromers ingeschreven. De ambitie van House2Start is om door industrialisatie duurzame en betaalbare woonoplossingen aan te dragen. 

________________________________________________________________________________________________________________

Bericht maart 2023; Zaterdagmiddag 11 maart zal er een informatiebijeenkomst worden gehouden over het nieuwbouwplan Kloosterhof Oene voor inwoners uit Oene en omgeving. Tijdens deze bijeenkomst is er informatie beschikbaar over het stedenbouwkundig plan, het voorlopige woningbouwprogramma, type woningen, prijsranges en de toewijzingscriteria. Op de website www.kloosterhofoene.nl is meer informatie te vinden.

House2Start (Christiaan Kats, Oene) en de Hervormde Gemeente te Oene hebben in 2020 besloten om samen invulling te geven aan betaalbaar wonen voor Oene. Ze vinden het belangrijk om Oene breed leefbaar te houden. De Hervormde Gemeente te Oene is eigenaar van een aantal percelen grond ten noorden van de Gerrit ten Holteweg en wil deze gronden inzetten voor betaalbaar wonen voor mensen met een binding met het dorp Oene.

Kloosterhof Oene wordt een wijkje met een mooie mix aan betaalbare woningen voor starters, senioren en gezinnen. Het gaat om huur en koop woningen op de locatie Oene-West. De verwachte start van de verkoop is medio 2023.

Wat is House2Start:

House2Start staat voor duurzame en betaalbare woonoplossingen. Drie aspecten staan daarbij centraal. Industrialisatie van het arbeidsproces, verlagen van de ecologische voetafdruk en het bevorderen van gemeenschapszin. De componentbouwers assembleren de modules in de fabriek. De modellen zijn compact, energieneutraal, onderhoudsarm en circulair.’ Less is more’. Locaties worden slimmer en effectiever verkaveld. Terrassen aan collectieve tuinen of wonen aan een intiem pleintje en wellicht een gezamenlijke werkplaats bevorderen de gemeenschapszin. Meer natuur inclusief en meer sociale cohesie. Voor meer informatie zie de website.

Hieronder een youtube video met uitleg van de House2start woningen.

meer informatie vindt u op de website van het project: www.kloosterhofoene.nl / Hervormde Kerk Oene – Home / House2Start – Het verhaal van House2Start