nieuws

Nieuwe datum: Heel Epe borrelt: Wat is jouw kiek op water?

Bibliotheek Noord-Veluwe is gestart met een serie bijeenkomsten onder de naam “Heel Epe borrelt”. De bijeenkomsten gaan over de invloed van water op onze leefomgeving en over bewustwording van het belang van water. Woensdagavond 11 mei is de tweede bijeenkomst: Wat is jouw kiek op water?

Water gaat steeds meer invloed krijgen op onze woon- en leefomgeving.

Als gevolg van klimaatverandering en vervuiling slinkt de voorraad aan bruikbaar water, terwijl de vraag toeneemt. Ook in Nederland is waterschaarste geen ondenkbaar scenario en zijn er zorgen over de kwaliteit van het (drink)water. Drinkwaterbedrijven luiden de noodklok!

Op woensdagavond 11 mei is er een bijeenkomst voor geïnteresseerden om met elkaar van gedachten te wisselen over ieders éigen kiek op water. Dat kan aan de hand van een foto of voorwerp over water of door het delen van een eigen verhaal over water.

Met elkaar bepalen de deelnemers doel en richting van de volgende bijeenkomsten. Onderwerpen kunnen zijn: watergebruik, watervervuiling, waterbeheer etc. De manier waarop een sub thema wordt onderzocht kan verschillen, bijvoorbeeld excursies, onderzoek, sprekers en wat er maar aan ideeën naar boven komt borrelen.

Meld je aan en denk actief mee over het thema water en het belang daarvan voor de toekomst.


Wat is jouw kiek (= kijk) op water?

Neem een foto (kiek), verhaal of voorwerp mee dat betrekking heeft op het thema water.

Meld je aan voor “MIJN KIEK OP WATER IS …..” via www.bibliotheeknoordveluwe.nl

Doe via onze website de drinkwaterquiz om jouw kennis over water te peilen.

Praktische informatie

Datum: woensdag 11 mei

Aanvang: 19.00 uur

Plaats: Bibliotheek Epe, Stationsstraat 16, 8161 CR  EPE

Aanmelden via bibliotheeknoordveluwe.nl Deelname is gratis