nieuws

Nieuwe locatie voor hospice Casa Vera

Stichting Vrijwillige Hulpdienst de Kruimelschaar in Epe heeft een nieuwe locatie voor hospice Casa Vera gevonden. Het betreft een mooie villa op de Quickbornlaan 13, op de hoek met de Willem Tellstraat in Epe. De Kruimelschaar kan het pand aankopen waarna er een paviljoen wordt aangebouwd.

Het hospice, op dit moment gevestigd aan de Eperweg in Oene, blijft uit drie bedden bestaan. Er is gebleken dat dit in voldoende mate voorziet in de behoefte en dat er ook voldoende vrijwilligers voor zijn. De vrijwilligers en buurtbewoners zijn donderdagavond op de hoogte gebracht.

Er ligt een begroting die uitkomt op rond 1 miljoen euro voor zowel de aankoop als de aanbouw.

Waar in het verleden de financiën steeds een probleem waren in de realisatie, is nu de financiering bijna rond. Er moet nog een financier voor 1 ton gevonden worden. Maar het bestuur van de Kruimelschaar heeft goede hoop en ook de verwachting dat dit gaat lukken.

Het hospice heeft een heel breed draagvlak in de gemeente. Er zijn veel acties gehouden om geld te genereren voor het hospice. Dit is zeker niet voor niets geweest. Het was even stil rond het hospice. Er was tijd nodig om een goed plan te ontwikkelen en om mensen te vinden die dit plan willen financieren boven het bedrag dat al bijeen gespaard was. Als alles nu verder gaat zoals de betrokkenen voor ogen hebben, zal met ongeveer een jaar het nieuwe hospice aan de Quickbornlaan 13 klaar zijn.

Een lange tijd was een plek aan de Griseeweg bedacht als nieuwe vestigingslocatie, in samenwerking met Stichting Hospice Noordoost Veluwe. Daar is ook veel werk in gestoken door veel mensen. Werk dat voor een groot deel van pas komt bij de voorbereiding van het nieuwe hospice op de huidige plek. Helaas moest medio dit jaar besloten worden om de voorbereidingen voor de Griseeweg te stoppen. Daar waren meerdere redenen voor: het plan was te duur, te groot en we konden daar niet de nodige medische zorg gegarandeerd krijgen. Op de nieuwe locatie speelt dit alles niet.

Het bestuur van de Kruimelschaar hoopt van harte dat de vele mensen die het hospice een goed hart toedragen, zich opnieuw willen inzetten voor deze mooie en noodzakelijke voorziening. Inzetten als vrijwilliger om de gasten een warme sfeer te bieden in hun laatste levensfase in het bijna-thuis huis. En inzetten als vrijwilliger, om de laatste middelen te verzamelen en om het pand klaar te maken en geschikt te houden voor zijn doel.

,,We hopen dat dit hospice een huis van ons allemaal voor ons allemaal kan zijn.  Het leven van ons allen is eindig. Dat is de grootste zekerheid die we hebben in dit leven. En niet iedereen kan zijn of haar laatste dagen thuis verzorgd worden.  Wat is het dan mooi dat je hier terecht kunt. Omringd door mensen die voelbaar om je geven. In een huis dat zichtbaar gastvrij is en waar op je gerekend is’’, aldus Leo Eland, voorzitter van de Kruimelschaar.