nieuws

Onderzoek: waar staat je gemeente?

Als gemeente vinden wij het belangrijk om te weten hoe u als inwoner denkt over onze gemeente. Iedere twee jaar voert het onafhankelijk bureau Moventum een grootschalig onderzoek uit. We willen graag weten hoe u onze dienstverlening en samenwerking ervaart, uw mening is belangrijk. Doet u mee aan ons onderzoek?

Hoe doet u mee?

De vragenlijst staat digitaal voor u klaar op www.epespreekt.nl(link is extern). U kunt de vragenlijst invullen tot en met 6 januari 2024. Het invullen kost slechts 20 minuten van uw tijd. De vragenlijst bestaat uit vier onderdelen:

Woon- en leefomgeving

Wat vindt u van het wonen en leven in uw buurt of wijk? Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud in de buurt, de voorzieningen, de veiligheid en de binding met de buurt. 

Relatie inwoner-gemeente

Hoe denkt u over het bestuur van de gemeente? En de manier waarop de gemeente samenwerkt met u als inwoner bij plannen en activiteiten?

Gemeentelijke dienstverlening

Wat vindt u van de gemeentelijke dienstverlening, het contact dat u heeft of had met de gemeente en de communicatie en voorlichting van de gemeente?

Welzijn en zorg

Hoe denkt u over de gezondheid van de inwoners en de mogelijkheden om mee te doen aan het maatschappelijk leven? Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk en zorgvoorzieningen. 

Wat gebeurt er met het onderzoek?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau Moventem. Met de uitkomsten van het onderzoek krijgen wij inzicht in hoe inwoners onze dienstverlening waarderen en hoe wij deze kunnen verbeteren. Uw mening is daarom belangrijk. Wij informeren u over de uitkomsten op www.epe.nl en de resultaten zijn ook terug te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl(link is extern)

Aanmelden inwonerpanel Epe Spreekt

We willen u ook graag uitnodigen om deel te nemen aan het inwonerspanel Epe Spreekt. Meld u eenvoudig en kosteloos aan via www.epespreekt.nl(link is extern). Als lid vragen wij u om inbreng te geven over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Als lid van Epe Spreekt heeft u direct invloed op de kwaliteit van uw leefomgeving, de gemeentelijke dienstverlening, beleid en projecten.