Oproep Werkgroep Polen

Werkgroep Polen is op zoek naar bezorgers voor de actie van de koekabonnementen. Deze koeken worden één keer in de maand in Oene rondgebracht. Dit vindt plaats op de eerste vrijdagmiddag van de maand. Wij zijn op zoek naar meerdere bezorgers om een roulatieschema te maken. Wilt u zich graag inzetten voor het goede doel op een praktische manier? Geef u dan op bij één van de werkgroep leden, via polenwerkgroep@gmail.com of via telefoonnummer: 0630093915 (Tjallie van den Hoorn).