Oranje vereniging O.Z.O.

Oranjevereniging O.Z.O. 4-5 mei herdenking

Dit jaar mogen wij als vereniging de 4-5 herdenking verzorgen.

Het jaarthema is : Vrijheid in Verbondenheid .

19:40 vanaf de kerk begin stille tocht naar het kerkhof.

20:00 2 minuten stilte .

20:02 Wilhelmus.

Vervolgens toespraken, muziek, gedichten , kransleggingen.

20:30 vervolgens keren we gezamenlijk terug naar het dorp .

hopelijk bent u er ook bij , “samen in verbondenheid “