Ouderensoos Oene bijeenkomst 13 april

Op donderdagmiddag 13 april 2017 komt de Soos in Oene weer bijeen van 14.00 uur tot 16.00 uur in Café Post. In Oene komt de Soos eens per drie weken bij elkaar op donderdagmiddag vanaf 14.00 uur in zaal Post in Oene en de soos is bestemd voor alle senioren in Oene.

Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom.

Voor inlichtingen, tijdens de soos, kunt u zich wenden tot:

Jannie Slotboom 0578-641134 of Willy Loonstra.