Ouderensoos Oene donderdagmiddag 5 april

Op donderdagmiddag 5 april 2018 komt de soos in Oene weer bijeen van 14:00 uur tot 16:00 uur in zaal Post.

Deze middag wordt verzorgd door Mevr. Romkje Fontain. Romkje is geboren in Doornspijk. Haar vader was daar onderwijzer.  Ze is in 1971 op 17 jarige leeftijd de secretaresse geworden van Corrie ten Boom, waarover ze deze middag zal vertellen.

In Oene komt de soos eens per drie weken bij elkaar op donderdagmiddag vanaf 14:00 uur in zaal Post in Oene en de soos is bestemd voor alle senioren in Oene.

Nieuwe leden zijn van harte welkom en het soosbestuur hoopt op een goede opkomst en een gezellige middag.

Voor inlichtingen, tijdens de soos, kunt u zich wenden tot Willy Loonstra of Jannie Slotboom.

Corrie ten Boom