nieuws

Perenplukkers gezocht voor goed doel Stichting Sidney and Friends

Ook dit jaar mogen we weer peren en appels plukken bij de Nijensteen te Veessen voor het goede doel Stichting Sidney and Friends, huifbedrijden voor meervoudig complex gehandicapten wat plaats vindt op het terrein van Groot Schuylenburg te Apeldoorn.

De pluk begint op 27 augustus en duurt ongeveer 2 weken. In verband met de warmte van nu dienen in korte tijd de appels en peren geplukt te worden.

U kunt per dagdeel plukken van 8.30 – 12.30 uur en van 13.00 – 17.00 uur en van maandag tot zaterdag. Het gehele plukloon gaat naar onze stichting.

Mocht u dit jaar mee willen helpen plukken dan u zich opgeven bij Dikkie Huiskamp – van Hell, zodat het bekend is op hoeveel plukkers wij kunnen rekenen. Dan kan er een indeling gemaakt worden zodat de bezetting gelijkmatig is verdeeld over de plukdagen.

U kunt zich opgeven als volgt: dirkjehuiskamp@hotmail.com of 06-12590724.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u  gerust contact met mij opnemen.