nieuws

Risico op angststoornis of depressie onder jongvolwassenen toegenomen


Negen procent van de jongvolwassenen (18 t/m 34 jaar) in de regio Noord- en Oost-Gelderland heeft in 2020 een hoog risico op een angststoornis of een depressie. Dit is een toename ten opzichte van 2016, toen had zes procent een hoog risico. Dat blijkt uit onderzoek dat GGD Noord- en Oost-Gelderland in het najaar van 2020 uitvoerde onder volwassenen (18- t/m 65-jarigen) en ouderen (65-plussers) in de regio.

Toename eenzaamheid
Naast de toename van een hoog risico op een angststoornis of een depressie onder jongvolwassenen is er ook een toename van eenzaamheid (van 38% in 2016 naar 44% in 2020). Deze toename geldt voor alle leeftijdsgroepen.   

Meerderheid voelt zich gezond 

Desondanks voelen de meeste volwassenen en ouderen in de regio zich gezond. Zo beoordeelt vier op de vijf inwoners zijn/haar gezondheid als (zeer) goed. Onder jongvolwassenen ligt dit percentage het hoogst (88%). 

Leefstijl verbeterd op onderdelen

Positieve resultaten zijn er op een aantal leefstijlonderdelen. Zo is het gebruik van alcohol en roken afgenomen en eten meer mensen dagelijks groente en fruit. Ondanks deze positieve ontwikkeling, heeft nog steeds ruim de helft van de volwassenen en ouderen overgewicht. Dit is meer dan het landelijk gemiddelde.

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Uit de monitor blijkt dat de resultaten onder mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) vaak ongunstiger uitpakken dan onder degenen met een middelhoge of hoge SES. Deze groep mensen heeft bijvoorbeeld vaker overgewicht, rookt vaker en heeft vaker een verhoogd risico op een angststoornis of depressie en eenzaamheid. Ook wonen zij vaker in een minder gezonde leefomgeving.

Impact coronacrisis   

De resultaten van dit onderzoek kunnen we niet los zien van de impact van de coronapandemie. Met name op de volgende terreinen wordt een negatieve impact door corona ervaren: de werksituatie (30%), mate van sporten/bewegen (29%), mate van stress en controle over het leven (beide 18%) en eenzaamheid en angstig voelen (beide 15%).

Achtergrond

De GGD werkte bij dit onderzoek samen de andere GGD’en in Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ruim 22.600 inwoners uit de regio Noord- en Oost-Gelderland van 18 jaar en ouder deden mee aan het onderzoek. De deelnemers vulden een vragenlijst in over hun gezondheid, welzijn, leefstijl en hun sociale en fysieke omgeving. In 2012 en 2016 voerde de GGD dit onderzoek al eerder uit.

Meer informatie

Dit is een greep uit de resultaten van het onderzoek onder volwassenen en ouderen. Meer resultaten en informatie vindt u hier.