Rommelmarkt Koefeest Organiseert een schuurverkoop 9 april

Schuurverkoop en inleveren goederen

De rommelmarktcommissie organiseert een schuurverkoop + 2 brengdagen om spullen te doneren.

De gehele opbrengst van de verkoop is bestemd voor 15 adoptiekinderen via stichting Woord en Daad, die we hiermee kunnen voorzien van onderdak, voedsel en scholing. We zijn als commissie erg dankbaar dat ondersteuning van Woord en Daad mogelijk bleef de afgelopen 2 jaar door de opgebouwde buffer van al de voorgaande jaren. Het bedrag wat jaarlijks hiervoor nodig is bedraagt € 5.400. Overige kosten zoals stortkosten zijn hier nog niet bij inbegrepen. U kunt begrijpen dat de pot na 2 jaar fors geslonken is en willen u daarom ook van harte uitnodigen bij de schuurverkoop of voor een donatie om dit te blijven kunnen doen. We verwachten dat er weer veel nieuwe spullen binnen komen op de brengdagen, die we samen met de huidige voorraad te koop willen aanbieden. 

Denkt u hierbij aan: elektra, boeken, speelgoed, antieke kraam, prullaria, keukenspullen en nog veel meer!

Noteer alvast in uw agenda de volgende data: Schuurverkoop zaterdag 9 april van 10:00-13.00 uur. Brengdagen voor de spullen zijn respectievelijk zaterdag 26 maart van 10:00-13.00 uur en zaterdag 2 april van 10:00-13.00 uur. Nieuwe spullen zijn van harte welkom! Wel vragen we u vriendelijk om er rekening mee te houden dat we geen defecte of incourante spullen kunnen aannemen i.v.m. afvoerkosten (gaat ten koste van de opbrengst). Dit zal ter plekke door de vrijwilligers bekeken worden op de brengdagen.

Denkt u hierbij aan bijv.: bloempotten, witgoed, verf, matrassen, wc potten, radiatoren, orgels, grote beeldschermen en meubels. 

We kijken erg uit naar uw komst en neem gerust iemand mee om lekker rond te snuffelen!

Locatie: Veluwsedijk 2, 8167 NW Oene

– Geen entree-/parkeerkosten

– Graag contant betalen, geen pin aanwezig

– (contante) giften zijn van harte welkom

Doneren kan op IBAN: NL40 RABO 0348 2083 83, ten name van: Hervormde Jeugdcommissie te Oene. Heeft u vragen of iets bijzonders aan te bieden of wilt u zich bijvoorbeeld aanmelden als vrijwilliger dan kunt u hiervoor contact opnemen met Margriet van Amersfoort mob.nr. : 0633855837

Wij zien u graag aan de Veluwsedijk 2 in Oene op bovengenoemde data.

Alvast bedankt voor uw steun namens de rommelmarktcommissie,
Arno van ‘t Einde