School de Bongerd

Spelenderwijs Engels leren voor de kinderen van De Bongerd Oene

Leerkracht én trainer Early Language Development Claire Mulder kwam tijdens de open informatie avond vertellen hoe zij de leerkrachten van de Bongerd begeleidt om Engelse les te geven van groep 1 tot en met groep 8. Zij vertelde dat veel mensen gêne voelen, bang zijn om fouten te maken dus om een andere taal te spreken. Dat is geen goed voorbeeld voor de kinderen, vindt Claire. Met eenvoud, enthousiasme en  veel verschillende spelvormen zorgt Claire dat de ouders die op de informatieavond zijn, zich prettig voelen om mee te doen met een activiteit en merken dat ze zo ineens Engels praten. Daarmee wil Claire laten zien en laten beleven hoe het voor de kinderen is om in het comfort van een spel, met focus op het spel, Engels te leren. Dat maakt een einde aan het tijdperk van lastige woorden leren, ingewikkelde grammatica en nadruk op fout of goed voor kinderen die op de basisschool Engels leren. De focus waarmee de leerkrachten van de Bongerd Engels aan de kinderen van groep 1 t/m 8 leren ligt niet op Engels maar op een activiteit waarin toevallig Engels gesproken wordt.  Zo voelen kinderen zich zelfverzekerd en vrij om Engels te spreken. Alleen in een veilige omgeving heeft een kind ruimte in het hoofd om iets nieuws te leren en hoeft het niet bezig te zijn met de spanning in het hoofd. Met het oppikken van de instructie van het spel in het Engels groeit de taal vanzelf. In de onderbouw wordt vooral veel gewerkt met verhalen, thema’s en sprookjes, daarna wordt het uitgebouwd en vanaf ongeveer 9 jaar wordt er gewerkt met geschreven taal. Met deze methodiek eindigen de kinderen in groep 8 met een niveau dat vergelijkbaar is met het Engelse niveau van het 2e – 3de jaar van de Havo.  Nadat de ouders op deze avond zich ook als Harry Potter en Goudlokje vrij voelden om Engels te spreken kregen ze aan het einde enkele tips mee om thuis Engels te praten. En dat is niet vragen naar de Engelse vertaling van een woord maar “Welk boek heb je in het Engels gelezen” of “Welk Engels liedje heb je geleerd?” … en dan in het Engels, inclusief de fouten. Want een taal überhaupt spreken is belangrijker dan foutloos spreken.