Stichting Sidney and Friends – perenplukkers gezocht

Perenplukkers gezocht

Vanaf 4 september 2017 zoekt de Stichting Sidney and Friends voor 3 weken vrijwilligers die ons een dagdeel willen helpen met het peren plukken bij de “Nijensteen” in Veessen. Een dagdeel is van 8.30 – 12.30 uur of van 13.00 – 17.00 uur. Het “Plukloon” gaat volledig naar deze stichting.

De stichting verzorgt huifbedrijden voor meervoudig complex gehandicapten op het terrein van ’s Heerenloo te Apeldoorn. Bewoners van ‘s Heerenloo en belangstellenden uit de wijde omgeving maken gebruik van deze voorziening. Voor informatie zie: sidneyandfriends

Mocht u ons willen helpen peren plukken dan kunt u zich voor 26 augustus 2017 opgeven bij:

Dikkie Huiskamp – van Hell 06-12590724 of 0578-641851 of dirkjehuiskamp@hotmail.com Kanaalstraat 16 8167 LL Oene