Thema-avond Wonen in Oene op maandag 8 oktober 2018 om 20.00 uur in het Kulturhus Oene

“Hoe is het om in Oene te wonen”?

De aanleiding voor deze vraag is het nieuwe gebiedsgericht werken van de gemeente. Doel van de gemeente is om te kijken hoe zij inwoners, organisaties en overheid kunnen verbinden om zo samen te werken aan de leefbaarheid in de gemeente.

Stichting Koppel is aan zet om dit in gang te zetten als partner van de gemeente Epe.

Het Oener Belang heeft geconstateerd dat het wel goed is om hierbij te zijn en een vinger aan de pols te houden.

Dit omdat wij als geen ander onze inwoners menen te kennen en omdat er al zoveel is in Oene. Er is ontzettend veel activiteit en bedrijvigheid in Oene. Ook zijn er veel vrijwilligers. Toch worden er ook nog steeds her en der vrijwilligers gezocht. Door met elkaar in contact te zijn en te weten wat er allemaal is kunnen we misschien wel nog slimmere verbindingen leggen en waar nodig met elkaar samen werken.

De komende maanden willen we graag vanuit het Oener Belang in samenwerking met de gebiedsregisseur in gesprek met de inwoners van Oene.

We willen dan in kaart brengen welke kwaliteiten, capaciteiten, mogelijkheden, welke netwerken en interesses van mensen er in Oene zijn. Natuurlijk kijken we dan ook naar aan welke (nieuwe) activiteiten behoefte is en of er dan slimme verbindingen te maken zijn.

U wordt van harte uitgenodigd voor de thema bijeenkomt met als leidende vraag Hoe is het om in Oene te wonen? Deze avond gaan we aan de hand van een aantal thema’s met elkaar in gesprek over het wonen in Oene.

De avond wordt gehouden op maandagavond 8 oktober 2018 om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur in het Kulturhus in Oene.

Na deze avond willen we ook graag wat verder in gesprek met de inwoners van Oene Het is de bedoeling om dan wat dieper op deze vraag in te gaan. Dit willen we doen in de vorm van wat meer persoonlijke gesprekken. Dus vindt u het leuk om wat meer te vertellen of kunt u niet op de thema-avond aanwezig zijn maar wilt u wel vertellen over hoe het is om in Oene te wonen?  Dat kan, u kunt zich hiervoor aanmelden bij Henrike Reinders, tel 06-18974979, info@oenerbelang.nl  of met Jan de Graaf van Stichting Koppel, tel 0578) 67 67 67, j.degraaf@koppelepe.nl