Tweede Kerstdag – “Maak plaats”

Weet je al wat het kerstprogramma dit jaar wordt? Op Kerstavond naar
de Kerstnachtdienst misschien? En de Kerstdagen zelf? Familie en
vrienden over de vloer? Vast en zeker veel leuke en gezellige ideeën!

Toch wil ik je vragen eens na te denken over het volgende…

Dichterbij dan je denkt zijn er mensen, zowel ouderen als jongeren,
die eenzaam zijn. Misschien wel ergens bij jou in de straat. Of
vluchtelingen die maar moeilijk hun draai in een land als Nederland
kunnen vinden. Mensen die het moeilijk hebben en opzien tegen kerst.
Mensen die geen aandacht van vrienden of familie kennen. Mensen die
eigenlijk best wel teleurgesteld zijn in het leven… Schokkend, vind
je niet?

Voor deze mensen willen wij dit jaar opnieuw van betekenis zijn.
Waarom? Omdat wij geloven in aandacht. Omzien naar je naaste en met
elkaar spreken over het leven. Over dat wat je bezighoudt en waarover
je zorgen hebt. Maar ook met elkaar stilstaan bij wat je nog wel hebt
en wat je koestert. Aandacht dus…

Ik wil je vragen na te denken over het volgende. Zou je op Tweede
Kerstdag een paar plekjes aan tafel willen inruimen voor wat van onze
gasten? Wil je hier eens over nadenken?

Je zult je afvragen hoe het is om vreemden aan tafel te hebben. Wat
mij bijgebleven is, is de reactie van een kind waarvan de ouders
besloten gastgezin te willen zijn, enkele jaren geleden: “…ik vond
het super leuk, zijn dit onze nieuwe vrienden?”

Tot slot iets over de dag zelf: dit jaar organiseren we dit initiatief
voor de 11e keer. Onze gasten krijgen wij aangedragen via
uiteenlopende wegen, bijvoorbeeld via Stichting Present. Rond het
middaguur ontvangen wij de gasten bij Café Restaurant Dorpszicht in
Oene, waar we met elkaar lunchen, wat liederen zingen en het met
elkaar gezellig hebben. Om 13:30 uur komen de gastgezinnen hun gasten
ophalen, waarna zij zelf bepalen wat het programma is. Vaak komt het
erop neer dat gasten meegenomen worden in het programma voor die dag,
wat zich vaak thuis afspeelt. Het gastgezin brengt aan het einde van
de dag de gasten terug naar huis. Tussendoor blijven wij bereikbaar.

Wil je met kerst ook extra aandacht schenken aan iemand? Ik hoor heel
graag van je! Ook wanneer je vragen hebt; schroom niet contact met mij
op te nemen.

Alvast hartelijk dank voor je reactie en graag tot ziens.

Met vriendelijke groeten,
Jan Lowin IJzerman
0623395353