Gemeente Epenieuws

Uw huis toekomstbestendig met nieuwe lening

Gemeente Epe biedt inwoners de mogelijkheid om geld te lenen voor duurzaamheidsmaatregelen. Dit gaat onder gunstige voorwaarden en is daarom aantrekkelijk als u wilt investeren in een energiezuinige woning. Met de stijging van de energieprijzen en de aankomende transitie naar andere vormen van energie is het nog belangrijker om te besparen. Als u investeert in uw woning dan is het slimmer als u dat voor de lange termijn doet. Dat voorkomt dat u spijt krijgt of dat er iets toch niet goed genoeg was achteraf.

Toekomstbestendig Wonen

Gemeente Epe wil haar inwoners helpen te investeren in een toekomstbestendige woning. Een woning die energiezuiniger is, maar die bijvoorbeeld ook kan voorzien in zorgbehoeften, of aanpassingen voor ander watergebruik in de tuin. Provincie Gelderland heeft hiervoor een lening, waar gemeenten zich bij aan kunnen sluiten: de Toekomstbestendig Wonen lening. De provincie betaalt de helft van elke lening, de andere helft wordt ingelegd door gemeente Epe. De gemeente Epe heeft de intentie om zich te verbinden aan dit initiatief. Deze lening geeft in dat geval u als inwoner de kans om integraal te investeren in een toekomstbestendige woning. De lening geldt voor verduurzaming, klimaatadaptatie, langer thuis blijven wonen (zorg), asbestsanering en het herstellen van de fundering. Voorwaarde is dat u minimaal één energiemaatregel neemt.

Uw mening telt

De komende weken (tot 29 december 2021) ligt de verordening om aan te sluiten bij deze provinciale lening ter inzage. Dat betekent dat u uw mening kunt geven over deze verordening via de betreffende pagina op onze website.

Uw mening wordt dan meegenomen in het besluitvormingsproces met de gemeenteraad. In de raad wordt bepaald of de gemeente Epe deze lening samen met de provincie gaat aanbieden in onze gemeente. Dit onderwerp zal naar alle waarschijnlijkheid in februari 2022 worden besproken.Uw huis toekomstbestendig met nieuwe lening