nieuws

Van 100% wild naar 200% gewild


De Stichting Promotie Gemeente Epe (SPGE) werkt samen met de gemeente en ondernemers in recreatie en toerisme. Doel van de samenwerking is de ontwikkeling en versterking van het toeristisch profiel ‘100% Wild’. Hierdoor kan de gemeente Epe zich nog steviger en duurzamer profileren voor binnen- en buitenlands toerisme.
Afgelopen 1 maart organiseerde SPGE met 25 ondernemers, VVV en gemeente Epe de eerste DromenLab-sessie. Daar hebben zij gezamenlijk de spreekwoordelijke ‘stip op de horizon’ gezet. De partijen hebben zich verdiept in bestaande en nieuwe doelgroepen. Op 29 maart namen 37 deelnemers deel aan een creatieve online sessie. Samen hebben zij nagedacht welke acties nodig zijn om de gewenste ambitie te realiseren.
DromenLab Epe
In DromenLab Epe hebben ondernemers, SPGE en gemeente samen een richting bepaald. in deze richting kan de gemeente Epe zich op toeristisch recreatief vlak ontwikkelen. Deelnemers konden hun ideeën en dromen delen via een online enquête. Ook tijdens een creatieve online sessie waren ideeën en dromen welkom. DromenLab heeft gezorgd voor enorme diversiteit aan inzichten en bruikbare ideeën. Daarnaast ook voor een stevig houvast voor een plan dat nu uitgewerkt wordt.
Dromenoogst
Wat naar voren komt in de dromen van ondernemers is dat zij bovenal veel ideeën hebben om van 100% wild naar 200% gewild te gaan. Voorbeelden zijn het toerisme- en recreatieseizoen te verlengen met aantrekkelijke activiteiten en dorpscentra. Ook de verdere ontwikkeling van natuuractiviteiten- en educatie werd veel geopperd. De ondernemers denken daarbij niet alleen aan samenwerken. Ook benoemen zij een nog prominente rol van SPGE voor coördinatie en promotie. Daardoor wordt de aanloop van toeristen bevorderd.
Vervolg
In een volgende fase werkt de SPGE een meerjarenplan met actiepunten uit. Deze is bedoeld voor de periode 2022 tot 2025. Dit plan zal in juni aan ondernemers in recreatie en toerisme, gemeente en andere geïnteresseerden worden gepresenteerd.
De Plekkenmakers
DromenLab – een initiatief van De Plekkenmakers – is een actieve en creatieve methode om
met elkaar ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. De Plekkenmakers
strijken met hun Dromenlab (online) neer in het dorp. Daar dagen zij graag inwoners en ondernemers uit. Iedereen is welkom om ideeën te spuien en wensen en zorgen te delen. Alles met oog op de toekomst van de gemeente Epe op toeristisch recreatief gebied.