Vereniging Ons Mooi Epe – uitnodiging politieke avond 28 februari

Beste mensen van Oene,

Hebben jullie de uitnodiging voor de politieke avond op 28 februari al gezien?

Er zijn weer spannende ontwikkelingen rond Lelystad Airport. Het gaat maar door.  Leon Adegeest (van de actiegroep Hoogoverijssel en de mand die de fouten in de MER aan het licht bracht) is dit weekend uit de bewonersdelegatie gestapt, omdat hij geen enkel vertrouwen meer heeft in waar het ministerie mee bezig is.  Volgens de 1e berichten gaan de geluidsnormen enkele decibellen omhoog, hetgeen een exponentiële verhoging van het geluidsniveau tot gevolg gaat hebben.  Blijkbaar wordt alles op alles gezet om binnen de aangepaste MER toe te rekenen naar de gewenste uitkomst.

Op 28 februari zal de goed geïnformeerde voorzitter van de Stichting ‘Red de Veluwe’ een half uur de tijd krijgen om iedereen te informeren over de laatste stand van zaken rond de bizarre plannen.

Het is derhalve van GROOT BELANG zoveel mogelijk mensen uit de gebieden die zwaar getroffen dreigen te worden, op 28 februari naar de Middenstip te krijgen. Dat geldt voor Epe maar met name VOOR OENE !!

Met vriendelijke groet,

Vereniging ‘Ons Mooi Epe’