Verkiezingen voor de Tweede Kamer – extra mogelijkheden om te stemmen

Op 17 maart worden er verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. Ook in deze coronatijd zorgen we ervoor dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt. Daarom zijn er dit jaar extra mogelijkheden om uw stem uit te brengen.

Een aantal stemlokalen gaat al open op 15 en 16 maart. Dit doen we vooral voor de risicogroepen. Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen ook per brief stemmen. Heeft u coronaklachten? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen.

Stempluspas

Uiterlijk 3 maart ontvangt u als 70-plusser een envelop met uw stempluspas en een gezondheidscheck. Met deze stempas kunt u stemmen in het stemlokaal, iemand machtigen om uw stem uit te brengen of per brief stemmen. Uiterlijk 11 maart ontvangt u een tweede envelop met een briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet, een retourenvelop en een stapsgewijze uitleg over het briefstemmen. Zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt. Dit doet u door uw briefstem uiterlijk vrijdag 12 maart 17:00 uur op de post te doen óf uw briefstem in te leveren bij een afgi­ftepunt.

Kiezers die op 11 maart geen tweede envelop met documenten hebben ontvangen, kunnen zich melden bij de gemeente (telefoonnummer 14 0578 of via verkiezingen@epe.nl).

Andere data

Andere belangrijke data zijn:

  • woensdag 12 tot en met woensdag 17 maart: gemeentelijke afgiftepunten zijn geopend voor 70-plussers die een briefstem willen afgeven
  • vrijdag 12 maart: kiezers kunnen dan voor 17:00 uur een vervangende stem(plus)pas aanvragen & 70-plussers voor 17:00 uur hun briefstem per post versturen
  • maandag 15 en dinsdag 16 maart (7:30-21:00 uur): stembureaus zijn open voor vervroegd stemmen (vooral bedoeld voor risicogroepen)
  • woensdag 17 maart (7:30-21:00 uur): stembureaus open

Meer informatie verkiezingen

Zie voor meer informatie over het stemmen www.epe.nl/verkiezingen en www.elkestemtelt.nl.