nieuws

vrijdag 5 en zaterdag 6 november – Dorcas Voedselactie 2021

Rondkomen van 45 euro per maand waar je alles van moet betalen. Ook je medicijnen en je eten. Het is voor veel ouderen in Oost-Europa aan de

orde van de dag. Wij brengen mensen daarom een voedselpakket. Dat is belangrijk, vooral in de koude wintermaanden. Dan kan er geen groente

verbouwd worden. Het pakket is niet alleen gevuld met houdbaar voedsel, maar ook met verse producten. Dit kan omdat de producten in de landen

zelf zijn ingekocht. Zo helpen we samen duizenden mensen in Oost-Europa. Doet u mee?

Bij Spar Tessemaker zijn er weer vrijwilligers die u graag verder helpen. Want de voedselactie is wat anders dan we gewend waren. We

zamelen geen fysieke goederen in, maar u geeft geld voor goederen, die in de landen in Oost-Europa worden ingekocht. Graag leggen wij het u in

de winkel uit.

Komt u/kom jij ook? Graag tot ziens,

Namens de vrijwilligeres en medewerkers van de Spar,

Ans Hakkert