VVD Epe – aanleg van het tweede deel van het zwijnenkerend raster

De aanleg van het zwijnenkerend raster is een onderwerp dat regelmatig terug op de agenda komt. Afgelopen donderdag 09 februari 2017 heeft de Raad van Epe een petitie overhandigd gekregen van tal van organisaties die het zwijnenkerend raster verwijderd willen zien.

De petitie wordt gesteund door Ondernemers Vereniging Epe, de landgoederen Norelbosch, De Groene Zee, Welna en Tongeren, de Hippische Vereniging Epe, de Stichting Paarden4daagse, de Stichting Platform Paardenroute Nederland, RCN vakantiepark De Jagerstee, de vereniging Milieuzorg Epe, het W.A.Baron van der Feltzfonds (o.a. behartiging en bevordering van het natuurbehoud in Epe), de Stichting Korter Maar Krachtig (landelijke vereniging voor mensen met een amputatie en/of aangeboren reductie van een ledemaat), de Vereniging Behoud Kwaliteit Epe, de vereniging Ons Mooi Epe en het internetplatform Epernet.

Het draagvlak voor het raster staat serieus onder druk. Daarnaast hebben wij als fractie geconstateerd dat het college geen duidelijkheid geeft over waarom het tweede deel van het raster onder “stomend kokend water” geplaatst is. Daar moet nu helderheid over komen.

Vandaar dat wij nu weer vragen hebben gesteld aan het college van BenW.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit persbericht dan kunt u contact opnemen met Ben Cramer. Hij is bereikbaar op  telefoonnummer 06-20702408 of bacramer@epe.nl.