Gemeente Epe

Wethouder Michiel Wiersinga biedt ontslag aan

Op zaterdag 17 juli heeft wethouder Michiel Wiersinga zijn ontslag aangeboden aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Tom Horn. Wiersinga licht in een brief aan de gemeenteraad zijn motivatie voor het ontslag toe. Burgemeester Horn respecteert zijn beslissing: “Het is spijtig als een wethouder aftreedt, onder andere om gezondheidsklachten. Tegelijk past respect voor zo’n ingrijpende keuze.”

Wiersinga geeft aan dat het een eer was om wethouder te zijn van de gemeente Epe. In zijn brief aan de gemeenteraad motiveert hij zijn ontslag als volgt: ‘Ik heb mij met plezier ingezet voor al onze inwoners en het uitvoeren van het beleid dat door u is vastgesteld. De afgelopen periode heb ik veel complimenten van u gekregen, tijdens vergaderingen, maar ook daarbuiten. Dankzij de goede ambtelijke ondersteuning en de zeer gewaardeerde collegiale begeleiding kon ik mijn taken goed aan.’

Gezondheid
Een belangrijke reden voor Wiersinga om terug te treden, zijn gezondheidsklachten. Die klachten belemmeren hem om zijn werk goed uit te voeren, de gevolgen voor zijn inzetbaarheid als wethouder zijn te groot. Burgemeester Horn: “Ik wens Michiel het beste voor zijn gezondheid en dank hem voor zijn inzet in het bestuur van onze gemeente.”

Prettige samenwerking
In zijn brief geeft Wiersinga verder aan moeite te hebben met de politieke context in Epe, naar aanleiding van de recente gebeurtenissen rondom collega-wethouder Aalbers. In zijn brief bedankt hij het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie voor de prettige samenwerking in de afgelopen periode.

De taken van wethouder Wiersinga zullen worden waargenomen door het college van burgemeester en wethouders.