Gemeente Epe

Wilt u iemand voordragen voor een lintje?

Wie zich inzet voor de samenleving kan een Koninklijke onderscheiding krijgen. Kent u iemand in de gemeente Epe die een lintje verdient? Dan kunt u die persoon voordragen.

Neem voordat u dat doet eerst contact op met de gemeente. De ambtenaar die de lintjes behandelt kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt dan uitgelegd hoe zo’n aanvraag in zijn werk gaat. Daarna kan het verzamelen van alle benodigde gegevens beginnen en kan het voorstelformulier worden ingevuld.

Lintjes 2022

Om de aanvragen voor inwoners van onze gemeente voor de lintjesregen voor 2022 op tijd te kunnen verwerken, is het noodzakelijk dat die uiterlijk 5 juli 2021 worden ingediend bij de burgemeester van Epe.

Wilt u een aanvraag indienen voor een uitreiking tijdens een andere gelegenheid dan de lintjesregen? Dan moet u die minimaal 6 maanden van tevoren indienen bij de burgemeester