Gemeente Epe

Gemeente Epe – Winterschade aan wegen

Na een vorstperiode zijn wij soms genoodzaakt wegen tijdelijk af te sluiten voor voertuigen. Deze maatregel is nodig om schade aan wegen door opdooi te voorkomen.

Tijdens een periode van strenge vorst kan de vorst in de ondergrond van wegen doordringen. Na het intreden van dooi bestaat de kans dat de ondergrond van de weg tijdelijk doorweekt raakt, omdat het dooiwater niet weg kan zakken door de bevroren grond eronder. Dit verschijnsel noemen we ‘opdooi’. Als gevolg hiervan kan de draagkracht van wegen afnemen. Daarom wil de gemeente Epe tijdelijk verkeer weren op opdooigevoelige wegen.

Afsluiten wegen

Niet alle wegen zijn opdooigevoelig. Dit is afhankelijk van de constructie van de weg en de samenstelling van de ondergrond. Afhankelijk van de weersverwachting en de lokale situatie besluit Axent in overleg met de gemeente welke wegen afgesloten moeten worden. Het afsluiten gebeurt met borden. Het verkeer is daarmee niet toegestaan op deze wegen. Vanaf morgen sluit Axent enkele wegen af. Dagelijks kan deze situatie veranderen. Axent blijft de afgesloten wegen controleren. Zodra de opdooi voor een weg voorbij is wordt de beperking weer opgeheven. We houden hierdoor de overlast zo beperkt mogelijk.