nieuws

Wisseling voorzitter BASE

Epe. Tijdens de Algemene ledenvergadering van Basketball All Stars Epe op 9 juni 2023 heeft Robin Vleeschhouwer de voorzittershamer overgenomen van Klaas Dijkstra. Klaas Dijkstra wenst Robin veel succes als voorzitter van Basketball All Stars Epe en overhandigt hem tevens een mooie bos bloemen. Klaas Dijkstra neemt afscheid na 10 jaar voorzitterschap en krijgt ook een mooie bos bloemen. Hans de Goede spreekt Klaas namens het bestuur en alle leden toe en geeft hem namens de vereniging een gouden basketbal cadeau, waarop de medeoprichters Peter Huiting en Henriëtte Dijkstra een tekst geschreven hebben. Tevens knipt Klaas een netje van de basket, zoals dat bij kampioensteams ook gebruikelijk is. Klaas Dijkstra blijft nog actief voor BASE als scheidsrechter, ledenadministrateur en wedstrijdsecretariaat.

foto 1: links Robin Vleeschhouwer en rechts Klaas Dijkstra

foto 2: Klaas Dijkstra (links) overhandigd de voorzittershamer aan Robin Vleeschhouwer (rechts)